Mẫu đánh giá năng lực nhân viên thường dùng

Để nắm bắt được chất lượng công việc của các nhân viên trong doanh nghiệp hay công ti thì việc đánh giá năng lực nhân viên rất quan trọng chính vì vậy mà  mỗi công ti cần phải đưa ra các tiêu chí để đánh giá năng lực dựa trên các mẫu đánh giá nhân viên.

Trong quá trình lãnh đạo và quản lí việc đánh giá năng lực của nhân viên là một việc hết sức quan trọng, đánh giá đúng năng lực của nhân viên sẽ giúp lãnh đạo phân đúng người đúng việc, công việc sẽ phù hợp với khả năng chuyên môn của từng người.

Mẫu đánh giá nhân viên gồm các tiêu chí nào?

1. Đánh giá nhân viên dựa trên thái độ làm việc
Có nhiều nhà lãnh đạo cho rằng kiến thức chuyên môn có thể trau dồi và đào tạo cho một nhân viên chưa có kinh nghiệm, nếu để họ chọn một nhân viên có thái độ làm việc tốt và một người năng lực tốt nhưng kiêu ngạo và không nghiêm túc trong việc, thì nhà lãnh đạo lại ưu tiên người có thái độ làm việc tốt. Vậy một thái độ làm việc tốt trong biểu mẫu đánh giá năng lực nhân viên được thể hiện qua những tiêu chí nào.

- Tính trung thực của nhân viên
- Cẩn trọng trong công việc
- Tính tự giác ham học hỏi
- Tôn trọng đồng nghiệp và khách hàng
- Chuyên cần và đúng giờ

2. Tiêu chí đánh giá nhân viên theo năng lực
Thông thường trong bảng đánh giá năng lực nhân viên sẽ có 3 tiêu chí để đánh giá nhân viên theo năng lực đó là: Đánh giá theo mục tiêu hành chính, mục tiêu phát triển và mục tiêu hoàn thành công việc được giao
- Đánh giá nhân viên theo mục tiêu hành chính: Dựa trên mức độ làm việc, hiệu quả công việc của nhân viên để làm cơ sở khen thưởng, đề bạt hoặc sa thải.
- Đánh giá theo mục tiêu phát triển: Đánh giá dựa trên KPI, nhà quản nắm được mục tiêu ngắn/dài hạn nguyện vọng của nhân viên... Từ đó, đưa ra những chiến lược phát triển hỗ trợ nhân viên đạt kết quả tốt nhất trong công việc. Ngược lại, nhân viên cũng phải nỗ lực hết mình cùng công ty phát triển.
- Đánh giá theo mục tiêu hoàn thành công việc: Dựa vào việc được giao mà các nhà quản lí có thể đánh giá mức độ hoàn thành của từng nhân viên nào có thực, nhân viên nào cần đào tạo thêm.

Mẫu đánh giá nhân viên 1Mẫu đánh giá nhân viên 2