3 mẫu hợp đồng thử việc thịnh hành nhất 2018

Mẫu hợp đồng lao động là mẫu hợp đồng được doanh nghiệp sử dụng để ký kết hợp đồng lao động đối với nhân viên trong thời gian thử việc làm ở doanh nghiệp. Mẫu hợp đồng nêu đầy đủ nội dung thông tin lý lịch của người sử dụng lao động cũng như người lao động, nêu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, quyền hạn của hai bên

Hợp đồng thử việc là căn cứ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa người sử dụng lao động và người lao động. Một mẫu hợp đồng thử việc chuẩn có nội dung là thoả thuận về nội dung công việc mà người lao động đảm nhận, nêu rõ nội dung về quyền và nghĩa vụ đã thoả thuận giữa hai bên để hướng tới thoả thuận chung.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, người lao động cần tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan, các quyền lợi mà mình được hưởng trước khi ký hợp đồng, bạn cần đọc rõ các quy định trong hợp đồng, nó có các điều luật nào chưa đúng với quy định của nhà nước hay ảnh hưởng tới quyền lợi cá nhân của bạn không? tham khảo các mẫu hợp đồng thử việc dưới đây để có thêm các thông tin cần thiết.
Mẫu 1

Mẫu 2

 Mẫu 3

Nội dung của mẫu hợp đồng thử việc 

Một mẫu hợp đồng  thử việc mới nhất cần đảm bảo chứ các nội dung sau:

a. Họ tên và địa chỉ người sử dụng lao động và người lao động hợp pháp.

b. Công việc và địa điểm làm việc;

c. Thời hạn của hợp đồng thử việc;

d. Mức lương, hình thức trả lương mỗi tháng, thời hạn trả lương tính từ ngày nào, phụ cấp, lương trách nhiệm và các khoản bổ sung khác.

e. Thời gian làm việc.

f. Quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động hợp pháp.

Những yếu tố quyết định một mẫu hợp đồng thử việc chuẩn

Để mẫu hợp đồng thử việc thể hiện tính chuyên nghiệp và sự rõ ràng cho cả hai bên thì cần phải làm rõ các yếu tố đó là thời gian thử việc, tiền lương  quyền lợi trong quá trình thử việc ứng viên được hưởng và những quy định của người tuyển dụng lao động đặt ra.

Bạn là người lao động đang chuẩn bị ký hợp đồng hay công ty cần làm hợp đồng lao động với các nhân viên, đều cần phải theo các quy định của nhà nước và đầy đủ các yếu tố quan trọng dưới đây:

Thời gian thử việc trong hợp đồng lao động

Tùy thuộc vào tính chất công việc trong mẫu hợp thử việc sẽ có thời gian thử việc khác nhau có mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng, hợp đồng thử việc 2 tháng. Tuy nhiên, quá trình thử việc chỉ diễn ra 01 lần và phải đảm bảo những điều kiện sau:

  • Không quá 60 ngày đối với những công việc đòi hỏi kĩ năng chuyên môn, kĩ thuật cao.
  • Không quá 30 ngày đối với những công việc về chuyên ngành, nghiệp vụ.
  • Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Tiền lương trong mẫu hợp đồng thử việc

Một mẫu hợp đồng học việc bắt buộc phải đề cập đến mức lương trong quá trình thử việc. Tiền lương sẽ do hai bên tự thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. 

Ngoài ra cần đề cập rõ vị trí, công việc và trách nghiệm của người lao động cần phải làm trong quá trình thử việc, nếu làm sai bên nào làm sai với những gì đã kê khai trong hợp đồng thử việc thì một trong số hai bên phải bồi thường.

Quyền lợi trong quá trình thử việc

Ví dụ: Bạn kí một mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng, thì trong quá trình 3 tháng đó ứng viên sẽ được hưởng những quyền lợi gì và ứng viên đó phải tuân thủ những quy định chung của cả hai bên đặt ra 

Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn được một mẫu hợp đồng thử việc mới phù hợp với tính chất công việc của công ty nhất. Cùng đồng hành cũng Timviec365.vn tham khảo những biểu mẫu mới nhất để tìm cho mình những biểu mẫu phù hợp cho từng đơn vị, ngành nghề.