KLQ là gì? giới trẻ vn viết từ KLQ có nghĩa như thế nào?

Trong các cuộc nói chuyện với bạn bè, rất nhiều người có nhắc đến từ KLQ theo một quán tính nào đó, bạn không hiểu nó là gì? vậy Từ KLQ là viết tắt của từ gì và nghĩa của từ này trên facebook là gì? Hãy để Xuongitnd giải đáp cho bạn thắc mắc KLQ là gì nhé?


Khi nhắc tới một từ viết tắt nào đó, thường sẽ có rất nhiều nghĩa được chế ra theo từng ngữ cảnh khác nhau vậy KLQ là gì?
Nếu như bạn nghĩ rằng KLQ sẽ là một từ hay chữ được viết tắt từ tiếng Anh giống như ở bài viết trước P/S là gì thì bạn đã nhầm. KLQ là là viết tắt của từ Không liên quan trong tiếng Việt của chúng ta mà thôi. Vậy thì KLQ mà bạn thấy trên facebook thì có ý nghĩa là không liên quan đến.

KLQ là gì?

Nếu như bạn nghĩ rằng KLQ sẽ là một từ hay chữ được viết tắt từ tiếng Anh thì bạn đã nhầm. KLQ là là viết tắt của từ Không liên quan trong tiếng Việt của chúng ta mà thôi. Vậy thì KLQ mà bạn thấy trên facebook thì có ý nghĩa là không liên quan đến.
Hoặc KLQ có nghĩa là “Không lấy quà” theo trào lưu yêu đương của boy bánh bèo! Hoặc “Không lĩnh quà”; Hoặc “Không lượn quá”, KLQ 10h (Không lượn quá 10h nhé – ông anh trai nhắn cô em gái mới lớn).

KLQ có nghĩa là gì?

KLQ thoạt nhìn có thể hiểu là Ki lô quả (kilogram của một loại quả – bao nhiêu ký cho quả này đây). Hoặc viết tắt của từ tiếng Anh, như: tên các tổ chức: KLQ Services Ltd (Business Consulting, Training and H.R Solutions) (http://klqservices.com); KLQ Education Foundation; KLQ Mechanical Ltd;…

KLQ trên máy tính là gì?

Ở trên máy tính thì KLQ là một loại đuôi định dạng do phần mềm diệt virus Kaspersky tạo ra. Nếu bạn đang tìm cách để xóa file có đuôi là .klq thì hãy làm thử cách như sau. Mở phần mềm diệt virus Kaspersky lên vào settings => Options=> Self-Defense vô hiệu hóa đi. Sau đó xóa file có đuôi klq lại xem có xóa được hay không nhé. Do tác giả đã không sử dụng Kaspersky từ lâu nên có thể vị trí có thể bị thay đổi. Tóm lại để có thể xóa file có đuôi .klq thì phải vô hiệu Self-Defense trước.