Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn nhất

Thủ tục thanh lý hợp đồng là khâu đoạn cuối cùng để hoàn tất một hợp đồng nào đó mà bạn và đối tác đã ký kết trước đó. Để tránh những phiền phức có thể xảy ra sau khi hết hợp đồng trong tất cả các lĩnh vực, bạn nên thực hiện Biên bản thanh lý hợp đồng để chấm dứt hợp đồng nhằm tránh chanh chấp giữa các bên liên quan, sau đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

Mẫu thanh lý hợp đồng lao động hay còn gọi là biên bản thảo thuận chấm dứt hợp đồng sẽ căn cứ vào hợp đồng lao động chính thức để đối chiếu nội dung, nghĩa vụ, công việc đã hoàn thành. Từ đó, bên người lao động sẽ thanh toán toàn bộ công việc, chức vụ hoàn trả lại bên đại diện, sau khi có sự đồng thuận của hai bên lúc này sẽ thực hiện chấm dứt hợp đồng. 

Nội dung trong một mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động được xây dựng tùy theo tính chất công việc, dịch vụ, đối tượng của hợp đồng chính.Nội dung cần có của biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Một mẫu thanh lý hợp đồng lao động chuẩn luật phải đảm bảo được xây dựng dựa trên 02 căn cứ: Căn cứ vào điều khoản chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng của hợp đồng chính; Căn cứ và quy định pháp luật được trích dẫn trong hợp đồng chính. Chính vì vậy, việc soạn thảo một mẫu biên bản thanh lý hợp đồng luôn yêu cầu sự tinh tế và chuẩn xác cao.
  • Thông tin đầu tiên của một biên bản thanh lý hợp đồng lao động là các căn cứ về số hợp đồng lao động đã ký trước đó giữa công ty và người lao động, biên bản bàn giao công việc đã được xác nhận và đơn xin thôi việc của người lao động.
  • Đại diện bên A (người sử dụng lao động): Cần có đầy đủ các thông tin tên công ty, địa chỉ , giấy phép đăng ký kinh doanh số ..., người đại diện công ty và chức vụ. Bên B là phí người lao động cần có các thông tin cá nhân như họ và tên đầy đủ, năm sinh, số CMTND ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường chú, có thể ghi số điện thoại liên hệ.
  • Các điều khoản hai bên cần thực hiện các yêu cầu và nghĩa vụ so với hợp đồng lao động đã k, điều khoản dành cho bên A, bên B và điều khoản chung cần thực hiện giữa hai bên.
Thẩm quyền ký kết biên bản thanh lý hợp đồng
Khi soạn thảo một mẫu thanh lý hợp đồng lao động các bạn nên lưu ý đến thẩm quyền ký kết và căn cứ pháp luật áp dụng của Hợp đồng chính và Biên bản thanh lý hợp đồng, hai cái này đều như nhau.
Biên bản thanh lý hợp đồng gồm 2 bản, mỗi bên sẽ giữ một bản và cần có thời gian hiệu lực của biên bản.
Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng một trong số hai bên có sự thay đổi về cơ cấu quản lý, tổ chức dẫn đến quyền quản lý và giám sát thực hiện hợp đồng của công ty có sự thay đổi về người được bổ nhiệm mới. Khi đó công ty phải thông báo cho đối tác bằng văn bản và gửi kèm theo các giấy tờ chứng minh có sự thay đổi đó.
Trên đây là một số lưu ý trong mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động, hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn.