Mẫu đề nghị khiếu nại mới 2018

Giấy đề nghị khiếu nại tố cáo được lập bởi bất cứ nhân viên nào trong công ty để gửi lên cấp trên đề nghị xem xét một sự việc hay cá nhân/nhóm nào đó vi phạm quy định công ty hay gây ra vấn đề nghiêm trọng nào đó, ảnh hưởng tới tập thể chung.
Tải giấy đề nghị khiếu nại tại đây

Nội dung giấy đề nghị cần dược nêu đầy đủ:


  • Tên người đề nghị, bộ phận làm việc và mã số nhân viên
  • Số CMND, nơi cấp, ngày cấp
  • Hộ khẩu thường trú
  • Số điện thoại liên hệ
  • Nội dung sự việc đề nghị khiếu nại
  • Địa chỉ, thời gian lập giấy đề nghiệp
  • Chữ ký người đề nghị