Mẫu đơn xin trở về công tác

Để  trở lại làm việc tại công ti mình từng công tác sau khi nghỉ vì một số lí do nào đó thì bạn cần phải viết một đơn xin trở lại công tác. Mẫu đơn xin trở lại công tác nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, thời gian xin nghỉ trước đó, thời gian có thể quay trở lại công tác tại đơn vị. Dưới đây là mẫu xin trở lại công tác chi tiết nhất mà chúng tôi đưa ra, các bạn có thể tham khảo hoặc tải về.


Mẫu đơn xin trở lại công tác cần được nêu rõ các thông tin cá nhân của người làm đơn, thời gian bắt đầu nghỉ trước đó và thời gian đến hạn quay trở lại công việc. Nội dung của mẫu đơn tùy vào từng lý do nghỉ việc của từng người mà có cách đưa nội dung vào tờ đơn. Nhưng nhìn chung thì mẫu đơn xin công tác trở lại có dạng như sau.
Tải mẫu xin trở lại công tác tại đây