Tải [mẫu hợp đồng cộng tác viên] chuẩn nhất

Trên thực tế, mẫu hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ. Trong đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cộng tác viên và bên thuê dịch vụ là bên nhận cộng tác viên, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này. Còn trong tình huống, hợp đồng cộng tác viên được xem là hợp đồng lao động nếu công việc bạn đang cộng tác phải chịu các quy định, quy chế làm việc của công ty như một nhân viên chính thức.

Tuy nhiên, có nhiều bạn sinh viên vẫn chưa thật sự hiểu rõ quy định về hợp đồng cộng tác viên làm mất đi nhiều quyền lợi chính đáng của mình. Nhằm giải đáp những thắc mắc tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về các quy định về hợp đồng cộng tác viên để bạn tránh được các rắc rối, thiệt thòi không đáng có sau này.
Quy định về hợp đồng cộng tác viên 

1. Đối với mẫu hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ

Đối với dạng hợp đồng này sẽ được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều 523, trong đó có các quyền sau đây.
- Trong quá trình làm viện bên dịch vụ cần cung cấp thông tin, tài liệu hoặc phương tiện nếu cần cho người được thuê làm dịch vụ.
- Yêu cầu bên thuê dịch vụ trả tiền dịch vụ

Do hợp đồng cộng tác viên trong trường hợp này là hợp đồng dịch vụ nên không thể áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Đối với hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng lao động

Trong trường hợp này, người lao động sẽ được hưởng quyền lượi như những nhân viên bình thường. Vì vậy, khi kí hợp đồng cộng tác viên bạn nên chú ý đến thời hạn hợp đồng và hỏi rõ đây là loại hợp đồng cộng tác viên nào để có những quyền lượi chính đáng nhé.
Chúc các bạn thành công.