Mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ mới nhất 2018

Mẫu tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ là mẫu tờ trình được lập ra để trình bày về việc bổ nhiệm cán bộ cho các cơ quan doanh nghiệp. Mẫu tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ cần được trình bày theo quy chuẩn trình bày văn bản với các phần cơ bản trong một văn bản tờ trình. Dưới đây là mẫu mới nhất mà chúng tôi đưa ra cho các bạn tham khảo

Biểu mẫu Tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ

Tải mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ mới nhất 2018

Hướng dẫn cách viết mẫu tờ trình bổ nhiệm

Mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ trong doanh nghiệp bao gồm 3 phần theo quy định chung khi viết mẫu tờ trình. Phần mở đầu, phần nội dung và phần kết. Khi trình bày phần mở đầu và phần kết, các bạn cần trình bày theo mẫu quy định đối với văn bản hành chính bao gồm Tên công ty, Quốc hiệu, tên tờ trình, trích yếu, các căn cứ liên quan, chữ ký của người làm mẫu tờ trình và người có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng phần nội dung thì các bạn cần trình bày 3 mục cơ bản như sau:

Phần I:

Ghi rõ họ tên cán bộ được đề xuất bổ nhiệm
Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác và phòng/ban nơi cán bộ được đề xuất chuyển đến.
Vị trí công tác hiện tại đang có và vị trí công tác đề xuất bổ nhiệm vào
Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ được đề xuất bổ nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ nhiệm mới.

Phần II:

Các bạn cần ghi rõ lý do tại sao đơn vị muốn đề xuất bổ nhiệm cán bộ.

Phần III:

Ghi rõ quá trình công tác của các bộ được đề xuất tại GG, và những kinh nghiệm với vị trí công tác mới mà cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đã trải qua.