Tải mẫu đánh giá nhân viên theo năm chuẩn

Mẫu phiếu đánh giá nhân viên được dùng vào mục đích đánh giá tình hình công việc hàng năm của mỗi nhân viên, cán bộ trong tập thể công ty. Những gì đã đạt được và những gì cần học và bổ sung thêm. Dưới đây chúng tôi đưa ra mẫu đánh giá nhân viên theo năm chuẩn và hiệu quả nhất năm 2018.

* Hướng dẫn thực hiện:

-  Cán bộ nhân viên (CBNV) tự đánh giá và cho điểm theo năng lực làm việc của mình theo những tiêu chí có sẵn (thang điểm tự  đánh giá từ 1 đến 5 tùy theo khả năng làm việc của mỗi CBNV).

-  Dựa trên kết quả đánh giá, mỗi nhân viên sẽ có số điểm cụ thể và tự động được xếp loại theo quy định mà không theo ý kiến chủ quan của đơn vị, để bảo đảm tính khách quan.

-  Bảng Thang điểm đánh giá thi đua được lập không thông qua cấp quản lý, chuyển thẳng qua phòng HCNS trong vòng 02 ngày kể từ ngày Thang điểm được chuyển đến nhân viên.

Tải mẫu đánh giá nhân viên theo năm tại đây

* Phương pháp đánh giá, xếp loại nhân viên dựa vào số điểm tự đánh giá như sau:

- Tổng điểm từ: 70 –80: Tốt

- Tổng điểm từ: 60 – 70: Khá

- Tổng điểm từ: 50 – 60: Trung bình

- Tổng điểm từ: 30 – 50: Yếu