Odd là gì? Even là gì? Chẵn và lẻ trong từ điển tiếng Anh

Nếu bạn sử dụng các công cụ văn phòng word, excel, in ấn chắc hẳn sẽ gặp tới những từ odd pages, even pages và thắc mắc không biết đó là trang chẵn hay trang lẽ. Để hiểu odd là gì? even là gì? chăn hay lẻ trong tiếng anh thì chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Odd và Evan là hai từ được sử dụng rất linh hoạt. Và có khá nhiều nghĩa trong tiếng Việt, nhưng về cơ bản: Bạn có thể hiểu Odd và Even là chẵn hoặc lẻ.

Odd là gì?

  • Odd là: Gậy chơi gôn ( Danh từ).
  • Odd là: Cộc lệch, lệch lạc, sộc sệch ( Tính từ).
  • Odd là: Dư thừa, thừa, lẻ ( Tính toán trong các môn tự nhiên).


Even là gì?

  • Even là: Bằng phẳng, ngang bằng ( tính từ).
  • Even là: Chẳn, không lẻ
  • Even là: Đều đặn
  • Even là: San phẳng, làm bằng phẳng ( động từ).

Trong quá trình bạn sử dụng một số phần mềm tin học hay trực tiếp là phần mền Excel của Microsof. Thì Odd Page và Even Page được dịch là trang chẵn và trang lẻ.
  • Odd Page: Các trang được đánh số chẳn như 2,4,…, 66
  • Even Page: Các trang được đánh số lẻ như: 1,3,…,77
Trên đầy là toàn bộ thông tin giúp các bạn hiểu được odd là gì? Even là gì? chúc các bạn có thêm được chút kiến thức về tiếng anh cũng như trong quá trình làm việc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi